قیمت وسایل برقی خانگی

قیمت لوازم خانگی ال جی،قیمت لوازم خانگی سامسونگ،لوازم خانگی بانه،قیمت لوازم خانگی بوش

قیمت وسایل برقی خانگی

قیمت لوازم خانگی ال جی،قیمت لوازم خانگی سامسونگ،لوازم خانگی بانه،قیمت لوازم خانگی بوش


2 style=”text-align: center;”>دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری دانشکده فنی مهندسی . گروه نساجی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ‹‹ M.S.c ›› گرایش : شیمی نساجی و علوم الیاف عنوان : بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی استاد راهنما : … ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی


  

دکتر شیرین نوربخش

دکتر مازیار پروین زاده

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده……………………………………………………………………………………………….1

1-1 پنبه ………………………………………………………………………………………………2

1-1-1 ساختار لیف پنبه ………………………………………………………………………………2

1-1-2 خصوصیات پنبه ……………………………………………………………………………………….3

1-1-4 جذب رطوبت ………………………………………………………………………………………….3

1-1-6 خواص فیزیکی ………………………………………………………………………………4

1-2-1 پلاسما……………………………………………………………………………………………………5

1-2-1-1 تاریخچه پلاسما………………………………………………………………………………………………..5

1-2-2 مکانیزم عملیات پلاسما……………………………………………………………………………….6

1-2-2-1 مکانیزم خوردگی……………………………………………………………………………………….6

1-2-2-2 ایجاد اتصالات عرضی………………………………………………………………………………………6

1-2-2-3 فعال سازی ……………………………………………………………………………………………..7

1-2-2-4 پوشش ……………………………………………………………………………………………..7

1-2-3 کاربرد پلاسما در تکمیل منسوجات ………………………………………………………………………………………8

1-2-4 کرونا …………………………………………………………………………………………………………….8

1-2-4-1 تخلیه الکتریکی کرونا …………………………………………………………………………………………………….8

1-2-5 مزایای استفاده از کرونا ……………………………………………………………………………………………………….9

1-2-6 عملیات سطحی ……………………………………………………………………………………………………………….10

1-3-2 مکانیزم نرم کنندگی ………………………………………………………………………………………………………….13

1-3-4 نرم کننده آمفوتریک ………………………………………………………………………………………………………….18

1-3-5 نرم کننده غیر یونی …………………………………………………………………………………………………………..19

1-3-6 نرم کننده آنیونیک …………………………………………………………………………………………………………….20

1-3-7 نرم کننده راکتیو ……………………………………………………………………………………………………………….21

1-3-8-1 سیلیکون ها در صنایع نساجی ………………………………………………………………………………………..22

1-3-8-2 سیلیکون ها در تولید الیاف ……………………………………………………………………………………………22

1-3-8-3 ترکیبات سیلیکونی ……………………………………………………………………………………………………….23

1-3-8-4 سیلیکون ها به عنوان مواد کمکی فرآیند ………………………………………………………………………….24

1-3-8-5 سیلیکون ها در پوشش الیاف …………………………………………………………………………………………25

1-3-8-7 پلی دی متیل سیلوکسان ………………………………………………………………………………………………..26

1-3-8-8 پلی دی متیل سیلوکسان های راکتیوی …………………………………………………………………………….26

1-3-8-9 سیلوکسان های کاربردی آمین ……………………………………………………………………………………….27

1-3-10-1 سیلیکون ها در محیط …………………………………………………………………………………………………30

1-3-11 روش های ارزیابی و آزمایش …………………………………………………………………………………………..30

فصل دوم

2-1 مواد مصرفی و تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………….35

2-1-1 مواد مصرفی ……………………………………………………………………………………………………………………35

2-1-2 تجهیزات مصرفی………………………………………………………………………………………………………………35

2-2 روش کار ……………………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-1 روش استفاده از کرونا و دستگاه کرونا ………………………………………………………………………………..40

2-2-1-1 تخلیه کرونا …………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-2 آغشته سازی با نرم کننده …………………………………………………………………………………………………..41

2-2-3 خشک کردن نمونه ها ……………………………………………………………………………………………………….41

2-2-4 شستشوی مکرر خانگی …………………………………………………………………………………………………….41

2-3 آزمون نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………………….42

2-3-1 آزمایش جذب آب …………………………………………………………………………………………………………..42

2-3-2 آزمایش مقاومت نمونه ها در برابر خمش ……………………………………………………………………………42

2-3-3 آزمایش میزان بازگشت از چروک نمونه ها ………………………………………………………………………….42

2-3-4 آزمایش ضریب اصطکاک ………………………………………………………………………………………………….43

2-3-5 اندازه گیری میزان سفیدی نمونه ها……………………………………………………………………………………..43

2-3-6 میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ………………………………………………………………………………44

2-3-7 آزمایش طیف سنجی مادون قرمز FTIR/ATR …………………………………………………………………….45

فصل سوم

3-1 نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………….46

3-1-1 ارزیابی میزان جذب آب ……………………………………………………………………………………………………46

3-1-2 ارزیابی مقاومت نمونه ها در برابر خمش …………………………………………………………………………….48

3-1-3 ارزیابی میزان زاویه بازگشت از چروک نمونه ها ………………………………………………………………….55

3-1-4 ارزیابی ضریب اصطکاک …………………………………………………………………………………………………..59

3-1-5 اندازه گیری میزان سفیدی نمونه ها …………………………………………………………………………………….61

3-1-7 ارزیابی طیف سنجی مادون قرمز FTIR/ATR ……………………………………………………………………. 71

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………75

پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………..76

منابع ……………………………………………………………………………………………….پ……77

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………….پ…….80

چکیده :

 

پنبه خالص ترین سلولز یافته شده در طبیعت می باشد. مولکولهای سلولز پنبه از پلیمرهای خطی که حاوی حداقل 5000 واحد ایندروگلوکز می باشند تشکیل می گردد. معمولاً این مولکولها در حالت جامد به شکل صفحات مسطح می باشند و در حضور آب این صفحات به طور منظم به هم چسبیده می شوند ولی در بعضی مواقع آنها از این حالت مسطح تبعیت نمی کنند و چین خوردگی های زنجیر بعضی الیاف سلولزی مشاهده می گردد. مولکولهای سلولز پنبه به صورت کاملاً گسترده و به موازات محور فیبریلها قرار دارند. مطالعات به وسیله جذب نور مادون قرمز نشان می دهد که اغلب گروههای هیدروکسیل موجود در زنجیر سلولز با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار می سازند، ولی هنوز چگونگی حالت تشکیل این پیوندهای هیدوژنی به طور دقیق معلوم نشده است]1[ .

ضخامت سطح وقتی می تواند تشکیل گردد که بین گروههای هیدروکسیل اتمهای اکسیژن در زنجیرهای مجاور پیوند هیدروژنی بیشتری برقرار گردد. پیوند بین صفحات مولکولها احتمالاً به وسیله نیروهای واندروالس حاصل می شود. باید اضافه نمود که از پیوند مولکولهای آلفا گلوکز زنجیر خطی مستقیم که قابلیت تشکیل لیف سلولزی را داشته باشند بدست نمی آید بلکه مواد سلولزی دیگری مانند نشاسته حاصل می شود. دیوار اولیه از پوسته ای به ضخامت 1/0 تحت زاویه مشخصی نسبت به محور لیف تشکیل شده است.دیواره ثانویه از لایه های متعددی تشکیل شده که این دیواره متراکم تر از دیواره اولیه بوده و دسته های فیبریلی آن در طول لیف ، جهت آرایش، زاویه فیبریلهای خود را نسبت به محور لیف عوض می کنند و این تغییر در آن محل موجب تاب دار شدن لیف پنبه می گردد.

ضخامت فیبریلهای موجود در سلولز در حدود nm20 می باشد و از تجمع این فیبریلها یک دسته فیبربل به ضخامت nm200 حاصل می شود که می توان آنها را به وسیله میکروسکوپ نوری مشاهده کرد. این دسته فیبریلها با نیروی بسیار ضخیمی به یکدیگر متصل شده اند که به راحتی از هم گسسته می شوند. در مطالعه با اشعه X نشان داده شده است که 58 تا 60% از گروههای هیدروکسیل پنبه دارای پیوندهای هیدروژنی منظم و 40% دیگر غیر منظم می باشد]1[.

   صرف نظر از سلولز که تقریباً 88-94% از وزن الیاف پنبه را تشکیل می دهد مواد دیگری نظیر پکتین، واکس، پروتئین  در این لیف وجود دارد. مولکولهای آب قادر هستند که در شبکه سلولزی پنبه نفوذ کنند و در فواصل فیبریلها قرار می گیرند. با ایجاد پیوندهای هیدروژنی با گروههای موجود در سلولزی نیز مقداری آب جذب می شود. مولکولهای آب جذب شده در هر حال در فواصل فیبرها ایجاد فشار می کنند و سبب کاهش سختی ساختمان سلولزی لیف می شود]2[. در واقع آب جذب شده در پنبه عمل ساده نرم کننده را انجام می دهد، که فیبریل های مولکولهای سلولز تحرک بیشتر می یابند، در نتیجه در اثر اعمال نیروی خارجی تغییر شکل و تغییر مکان زنجیرهای سلولز بیشتر می شود. کیفیت جذب آب در پارچه پنبه ای که منجر به تورم الیاف و نخ می شود باعث جمع شدگی پارچه می شود]2[.

1-1-4 جذب رطوبت:

1-2-1 پلاسما:

1-2-1-1 تاریخچه پلاسما:

در سال 1923 میلادی لانگ میور (Long Muir) و تنگس (Tonx) دو فیزیکدان آمریکایی اعلام        نمودند که پلاسمای گازی است که اکثر اتمها یا مولکولهای آن یونیزه شده باشد.اصولاً پلاسما یک حالت ماده از درجه حرارت 1000 به بالا می باشد و این همان حالتی از ماده است که اکثر اجرام سماوی مانند خورشید از آن تشکیل شده اند. پلاسما فراوان ترین حالت ماده در جهان است و اصولاً اجرام سماوی را که منبع حرارت هستند، توده های متراکم پلاسمایی نامیده اند. طبقه فوقانی جو نیز از پلاسما تشکیل شده، به همین خاطر آن را یونوسفر می نامند] 9[.

 در تعاریف علمی، پلاسما گاز یونیزه شده ای است که قسمت های زیادی از اتمهای آن یک یا چند الکترون خود را از دست داده باشند و به یونهای مثبت تبدیل شوند. محیط پلاسما شامل الکترونهای آزاد، رادیکال ها، یونها ، تشعشعات ماوراء بنفش ، مادون قرمز و تعداد زیادی اجزای برانگیخته مختلف می باشد ]10[.

پلاسما حالت خاصی از ماده است چرا که خواص یکنواخت و منحصر به فردی دارد. یونیزه شدن یا واژه (Ionized) اشاره به وجود یک یا چند الکترون آزاد دارد که با اتم و مولکول ها پیوند برقرارنمی کنند.و همین سبب می شود که پلاسما را از لحاظ الکتریکی هادی بدانیم. پلاسما با حرارت دادن و یا یونیزه کردن گاز توسط جدا کردن الکترون ها از اتمهای خنثی ایجاد می شود. در گاز معمولی هر اتم شامل تعداد مساوی از شارژ مثبت و منفی میباشد . بارهای مثبت در هسته توسط الکترونهایی با بار منفی احاطه شده و هر اتم از لحاظ الکتریکی خنثی است . یک گاز وقتی پلاسما می شود که با اعمال یک حرارت افزوده و یا دیگر انرژی ها ، تعدادی از اتم های آن ، بعضی یا تمام الکترون های خود را رها کنند. برای جداسازی الکترون از اتمهای خنثی و تشکیل پلاسما انرژی لازم است که این انرژی می تواند از منابع مختلف مانند حرارتی ، الکتریکی ، نوری (فرابنفش ، نور مرئی یا لیزر) باشد. پلاسما توسط میدانهای مغناطیسی و الکتریکی شتاب داده و کنترل می شود [11] .

1-2-2 مکانیزم عملیات پلاسما

 در یک راکتور پلاسما واکنشهای شیمیایی به دو دسته واکنش همگن و غیر همگن، تقسیم می گردد.         واکنش های غیر همگن بین ذرات پلاسما و سطح جامد که در حال غوطه وری یا تماس با پلاسما هستند انجام می شود ولی واکنش های همگن بین ذرات در فاز گازی اتفاق می افتد که به عنوان نتیجه ای از برخورد غیر الاستیک بین الکترون ها و ذرات سنگین و یا بین ترکیبات ذرات سنگین اتفاق می افتد. میدان مغناطیسی خارجی، انرژی الکترون ها را تأمین می کند و الکترون ها نیز آن را به گاز منتقل می کنند تا پلاسما را تحریک و نگهداری نماید [9] .

عوامل فعال در محفظه پلاسما روی زمینه واکنش می دهند و بسته به پارامترهای مورد استفاده، ممکن است باعث تمییز کردن، تغییر سطح یا پوشش دادن سطح شوند [12] .اصلاح سطح پلیمرها می تواند از چهار طریق مکانیزم خوردگی (ablation) ، ایجاد اتصالات عرضی (cross linking) ، فعال سازی (activation) و پوشش (deposition) صورت گیرد [12] .

تعداد صفحه : ۱۰۸

قیمت : 14700تومان

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۳/۰۴
hghgh ghghgh

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی