قیمت وسایل برقی خانگی

قیمت لوازم خانگی ال جی،قیمت لوازم خانگی سامسونگ،لوازم خانگی بانه،قیمت لوازم خانگی بوش

قیمت وسایل برقی خانگی

قیمت لوازم خانگی ال جی،قیمت لوازم خانگی سامسونگ،لوازم خانگی بانه،قیمت لوازم خانگی بوش


2 style=”text-align: center;”>واحد کاشان دانشکده فنی ومهندسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی تکنولوژی نساجی عنوان: مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث استاد راهنما: دکتر منصور دیاری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی … ادامه خواندن پایان نامه ارشد رشته نساجی: مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث


  

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مروری بر مطالعات انجام شده

1-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………3

1-2- لیف پلی استر ………………………………………………………………………………………4

1-2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………………4

1-2-2- ساختمان شیمیایی……………………………………………………………………………….4

1-2-3- مصارف وکاربردهای الیاف پلی استر……………………………………………………..5

1-2-4-1- مقاومت در مقابل کشش اولیه…………………………………………………………..6

1-2-4-2- جذب رطوبت…………………………………………………………………………………..6

1-2-4-3- مقاومت در مقابل نور آفتاب……………………………………………………………..6

1-2-4-4- شکل میکروسکوپی……………………………………………………………………….6

1-2-4-5- چگالی……………………………………………………………………………………….7

1-2-4-6- مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی…………………………………………………….7

1-2-4-7- مقاومت در مقابل عوامل بیولوژیکی………………………………………………….7

1-2-4-8- درجه حرارت ونقطه ذوب………………………………………………………………7

1-2-4-9- جمع شدگی………………………………………………………………………………..7

1-2-4-10- اثر حلال………………………………………………………………………………….7

1-2-4-11- اثر مواد متورم کننده ………………………………………………………………..8

1-3- رنگرزی پلی استر……………………………………………………………………………….8

1-4- روش تولید الیاف پلی استر………………………………………………………………….9

1-6-1- الیاف پروفیلی یا توخالی (Hollow fibers) …………………………………………10

1-6-1-1- روش تولید الیاف توخالی ……………………………………………………………11 

1-7-1- مکانیزم های فشردگی نخ خاب…………………………………………………………20

1-7-3- افت ضخامت فرش……………………………………………………………………….23

فصل دوم: تجربیات

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….26

2-2- روش تولید نمونه نخ های خاب………………………………………………………..27

2-2-1- روش تولید نخ خاب شاهد …………………………………………………………….27

2-3- عملیات تاب وتثبیت حرارتی ………………………………………………………….30

2-4- رنگرزی نخ های خاب………………………………………………………………………..32

2-5- تهیه نمونه های فرش پرز بریده……………………………………………………….32

2-6- تکمیل ……………………………………………………………………………………33

2-7-1-  آزمون های بارگذاری فرش………………………………………………………..35

2-7-1-1- آزمون بارگذاری استا تیکی……………………………………………………..35

2-7-1-2- آزمون بارگذاری دینامیکی…………………………………………………..37

2-7-2- آزمون بصری………………………………………………………………………….39

فصل سوم: نتیجه گیری و بحث

3-1-  نتایج آزمون بارگذاری استاتیکی………………………………………………44

3-1-1-  کلیات…………………………………………………………………………………44

3-1-2-  تعیین پارامترهای فشارپذیری………………………………………………….46

3-1-2-1-  روش نسبی………………………………………………………………………46

3-1-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی…………………………………………………..46

3-2-  نتایج آزمون بارگذاری دینامیکی………………………………………………68

3-2-1-  کلیات………………………………………………………………………….68

3-2-2- تعیین پارامترهای فشارپذیری……………………………………………70

3-2-2-1- روش نسبی……………………………………………………………………..70

3-2-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی………………………………………………….70

3-3-  نتایج آزمون بصری…………………………………………………………..82

3-3-7- نتایج آزمون Oneway انجام گرفته روی پارامترهای مورد نظر………..87

فصل چهارم: نتایج نهایی وپیشنهادات

4-1- نتایج نهایی………………………………………………………………………..90

4-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………91

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………94

فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………96

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………98

چکیده:

امروزه استفاده از الیاف پلی استر به عنوان نخ خاب فرش ماشینی مورد توجه صنعت قرارگرفته است. از آنجایی که لیف پلی استردارای خواص بازگشت پذیری ضعیف می باشد تلاشهایی برای بهبود خواص بازگشت پذیری لیف درحال انجام می باشد. دراین تحقیق، تاثیرافزایش نمره (دنیر برفیلامنت) الیاف ونیز تغییر شکل سطح مقطع لیف از دایره به سه پره بر میزان افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین فرش بافته شده با نخهای خاب پلی استر اصلاح شده با فرش بافته شده از نخ خاب پلی استر متداول از نظر ظاهری توسط داوران مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد افزایش دنیر برفیلامنت الیاف وتغییر شکل سطح مقطع الیاف از دایره به سه پره، اگرچه می تواند سبب بهبود در افت ضخامت پس از بارگذاری دینامیکی فرش گردد لیکن نتوانست سبب کاهش افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی آن گردد. از طرفی انجام هردو تغییر بطورهمزمان (افزایش دنیربرفیلامنت و تغییرشکل سطح مقطع لیف) می تواند سبب کاهش افت ضخامت فرش حاصل پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی فرش گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون بصری نشان دادکه فرش بافته شده با الیاف پلی استری که بطورهمزمان دنیر بر فیلامنت آن افزایش یافته و شکل سطح مقطع آن از دایره به مثلث تغییر نموده است ازطرف داوران نمره کیفی بالاتری نسبت به سایر نمونه ها گرفت.

فصل اول: مروری بر مطالعات انجام شده

1-1- مقدمه

1-2-1- تاریخچه

دراولین روزهای جنگ جهانی دوم، و ینفیلد و دیکسون (Whinfild & Dickson) توانستند با مطالعه مطالب کارتروز پلی اتیلتن ترفتالات با وزن مولکولی بالا را از واکنش اسیدترفتالیک و استر دی متیل خالص آن  با اتیلن گلایکول تهیه نمایند،  پلیمر جدید از طریق ذوب ریسی به الیاف تبدیل می‌شد و دارای خواص نساجی مطلوبی بود. ولی بدلیل جنگ جهانی انتظار جهت تولید تا سال 1945 بطول انجامید. در جولای 1945 شرکت (ICI) طبق توافقنامه بلند مدت میان آنها و شرکت دوپونت ،حق امتیاز تولید این لیف را به 5 کشور اعطا نمود. تولید پلی استر در دهه 60 و70 بطور گسترده ای افزایش یافت و در سال 1972 پلی استر از نایلون پیشی گرفت و عنوان مهمترین لیف مصنوعی را به خود اختصاص داد[3] .

2-2-1- ساختمان شیمیایی

پلی استر به پلیمرهایی اتلاق می‌گردد که دارای گروه استر (co-o) در زنجیره  اصلی خود باشند. این گروه استری، ‌حاصل واکنش بین الکلهای دو ظرفیتی و کربوکیسلیک اسیدهای دو ظرفیتی می‌باشد[1].

فرمول شیمیایی این لیف در شکل (1-1)آمده است.

پلی استر به مقدار زیاد با پنبه،  ویسکوز، پشم و سایر الیاف طبیعی مخلوط می‌شود و به این ترتیب کمبودهای الیاف طبیعی تا حدودی مرتفع می‌گردد. پلی استر را می توان از لحاظ کاربرد در 4 گروه الیاف کوتاه، الیاف بلند، نخهای یکسره و بی بافت هاتقسیم بندی نمود. نمره الیاف پلی استر که در ریسندگی الیاف کوتاه تولید می‌شود،  در حدود 3-7/1 دسی تکس می‌باشد.  طول این الیاف 38 تا 76 میلیمتر و فرو موج آن 4 تا 6 در سانتیمتر است. کاربرد الیاف کوتاه پلی استر بسیار گسترده است. در صنایع بافندگی تاری پودی انواع مختلف پارچه‌های پیراهنی، ‌روپوشی، ‌شلواری، ‌رو مبلی، ‌پرده ای، ‌ملافه ای، مقدمات بافندگی و. .. ازاین لیف تهیه می‌شود.

پلی استر به منظور مخلوط شدن با پشم دارای نمره 3 تا 6 دسی تکس می‌باشد و طول برش آن 75 تا100 میلی متر می‌باشد. الیاف بلند پلی استر دارای طیف گسترده ای از کاربردها می‌باشد از جمله  در صنایع بافندگی فاستونی، ‌نیمه فاستونی و پشمی به صورت عموماً کت و شلوار مردانه، ‌منسوجات فنی، ‌پتو، ‌ملافه ، ‌نخ فرش ماشینی و. .. اشاره نمود.

1-4-2-1- مقاومت در مقابل کشش اولیه

مقاومت در مقابل کشش اولیه در این گونه الیاف فوق العاده زیاد بوده و از خصوصیات خوب این الیاف است و نشان دهندة این است که در مقابل فشار کم عملیات نخ پیچی، کششی به این الیاف داده نمی شود.آزمایشات نشان داده که وزنه  9/0 گرم بر دنیر فقط یک درصد می تواند فیلامنت داکرون را کشش دهد، و وزنه 75/1 گرم بر دنیر باعث 2 درصد کشش در داکرون می شود. تریلین نیز مشابه داکرون می باشد و مقاومت در مقابل کشش اولیه خوبی دارد بنابراین نیروی که در هنگام پوشیدن لباس وارد می شود ، تغییر شکل اساسی را در لباس بوجود نمی آورد[4] .

2-4-2-1- جذب رطوبت

در شرایط معمولی جذب رطوبت الیاف داکرون و تریلین 4/0 درصد است .در نتیجه استحکام کششی و ازدیاد طول تا حد پارگی در حالت خیس و خشک یکسان است .کفپوش پلی استر در حین مصرف ایجاد بار الکتریکی می کنند و در نتیجه خاک و آلودگیهای هوا را به سهولت جذب می کنند[4] .

تعداد صفحه : 114

قیمت : 17300تومان

پشتیبانی سایت :        09309714541 ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۳/۰۴
hghgh ghghgh

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی